At The Beginning

For the English version tap below

Śest měsíců na cestách

Název blogu (do češtiny bychom mohli Six Months Away volně přeložit jako Šest měsíců na cestách) napovídá, že mne i čtenáře těchto stránek čeká nejedno dobrodružství, neopakovatelné zážitky a zejména řada neplánovaných překvapení. Předpokládám, že vám na mysli vyvstanou nejméně dvě základní otázky – proč a jak.

Na otázku jak se vám budu snažit odpovědět během celého roku 2017 – jelikož itinerář cílových tras je převážně nejasný a ty již dnes zřejmé cíle budou odhalovány postupně.

Jelikož nejsem rentiér a stále pracuji, musel jsem začít hledat způsoby, jak přizpůsobit svůj život této na první pohled jen stěží dosažitelné příležitosti. I já budu postupně přicházet na to jak, počínaje zítřkem, 12. lednem 2017, kdy začíná má nová životní cesta do neznáma.

To, co vím,  je proč – postupně zkusím poodkrýt i důvody, které mě k tomu vedly a vedou a proč je tato životní zkušenost pro mě rozhodující a proč je nyní ideální čas jít do toho.

Pravděpodobně si říkáte, že se jedná o velice odvážný nápad, totální úlet nebo úplný nesmysl. Ne, opravdu tím nechci nikoho namíchnout, poštvat proti sobě nebo si něco dokazovat nebo ukazovat, že zrovna já si to mohu dovolit, nad čímž i sám chvílemi pochybuji a mí nejbližší přátelé si ťukají na čelo: blázen!

Možná vás také napadne, proč vznikl tento blog. Jedním z důvodů bylo, že při trávení více času na cestách a v zahraničí si každý snaží udržet kontakt se svou rodinou snad tím nejpřirozenějším způsobem – mimo telefony, osobní návštěvy, hovory na Skypu apod., jsem se rozhodl pro osobitý a jedinečný způsob, který cítím, že je mi vlastní, a na kterém poslední rok ve volných chvílích pracuji, tzn. psaním.

Rozhodl jsem se, že změním svůj život a o některé okamžiky se podělím s vámi tímto způsobem. Je večer 11. ledna 2017 a nová životní etapa může začít.

Zajímavosti 

Úvodní článek pojednává o tom, co vše se může stát, pokud se rozhodnete změnit svůj život a během nadcházejícího roku vašeho života strávit jeho následují polovinu poznáváním dosud nenavštívených míst po celé zeměkouli.

At The Beginning poodkrývá motivaci a snaží se zapojit čtenáře do příběhu a dát jim příležitost stát se jeho součástí.

Autor zvažuje pravděpodobně dosud nevyzkoušený projekt, kdy by během nejbližší otevřené diskuze prostřednictvím on-line live meetingu dal příležitost, aby zájemci určili, jaky bude jeho další cíl a autor vítězného návrhu by měl možnost se stát součástí celého příběhu – měli byste zájem.

Sledujte nás dále a buďte připraveni na neočekávané …

English version

How about spending half year abroad?

The name of the blog Six Months Away suggests that I, as well as the readers of the website, can expect many an adventure, unique experience and most of all a lot of unexpected surprises. Now, I assume that two basic questions have arisen in your minds – why and how.

I will attempt to answer the question of how throughout the year 2017 – my travel itinerary is mostly unsure and those destinations that are certain will be revealed bit by bit.

As I am not a trust fund baby and have to work, so I had to look for ways to adjust my travels to this fact and travelling for six months seems on first glance, only hardly reachable opportunity.

Also, I will have to slowly find an answer to the question how starting tomorrow – 12th January 2017 – when my new life journey to the unknown is beginning.

What I do know though, is why – I will gradually reveal my reasons that have led me and keep leading me to half year of travelling and also a reason why this life experience is a breaking point for myself, and why now is the perfect time to pursue it.

You are probably skeptical now and saying that this is a very courageous venture, a complete fling, or utter nonsense. No, I really don´t mean to upset anybody or to turn you against me, nor do I want to prove something to myself or to show off that I can afford it… which I sometimes also doubt and my closest friends think I´m nuts.

You may also wonder why I have started this blog. One of the reasons was that while spending a lot of time travelling and being abroad everyone wants to keep in touch with their family, preferably by the most natural means – phone calls, visits, Skype calls, etc. I have made a decision to go for the most personal and unique way which I feel suits me best and which I have been working on in my free time, i.e., writing.

I have made a decision to change my life and to share a few moments of it with you this way. Now is the evening of 11th January 2017 and a new stage of my life can start.

Interesting matters

The introductory article deals with things that may happen if you decide to change your life and spend half of the forthcoming year getting to know as of yet unattended destinations all over the world.

At the Beginning unveils motivation to change your life and attempts to drag the readers into the story and give them an opportunity to be a part of it.

The author is weighing up the possibly of trying out an ever untested project. Those who would be interested would determine the author´s next travel destination during the nearest open discussion via an on-line live meeting.

The author of the winning proposal would get the possibility of being a part of the whole story – if interested. Keep on watching us and be ready for the unexpected.

img_1233

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s